AkreditacePopisTechnické a materiální zajištění akceVzor osvědčení

Popis

 

Kurz akreditovaný MŠMT a MPSV pod číslem jednacím:  

Č.j.: 28 197/2011-25-582

Školení laické první pomoci výuka je zaměřena především na praktický nácvik pomoci člověku v bezvědomí, neodkladnou resuscitaci všech věkových kategorií dle platných směrnic a funkci řetězce přežití dle nových European ResuscitationCouncil-ERC Guidelines 2010.

Jako bonus nabízíme po domluvě proškolení žáků a studentů proškolovaného zařízení , což jistě povede i získání větší prestiže a kvality dané školy..

 

Cílem semináře

Seznámit učitele a vychovatele základních a středních  škol s nejzákladnějšími postupy poskytování první pomoci, dle platných směrnic nových European ResuscitationCouncil-ERC Guidelines 2010.

Klademe důraz nejen na teoretickou přípravu, ale zejména na důkladné praktické osvojení potřebných znalostí a dovedností. 

 

Obsah:

1. Kontrola životních funkcí, volání RZP

2. Krvácení vnější - zástava masivního krvácení (tlakový obvaz)

                              -  ošetření povrchových poranění

                              -  cizí těleso v ráně

                              - krvácení z tělních

3. Krvácení vnitřní - poranění hlavy

                               - břicha

                               - poranění hrudníku

4.  Bezvědomí

5.  Zástava dechu a dechové obtíže

6.  Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace

7.  Šok - formy a příčiny

            - stádia šoku

            - příznaky šoku

            - první pomoc

 

Praktický trénink