AkreditacePopisTechnické a materiální zajištění akceVzor osvědčení

Technické a materiální zajištění akce

 

Přednáška obsahuje i praktickou část, neboť vycházíme ze zkušeností, že několik minut praktického nácviku je mnohem cennější než hodiny přednášek.

 

 

Automatický externí defibrilátor (AED). pro širokou laickou veřejnost

Je typ defibrilátoru vyvíjený pro použití laickými zachránci v rámci první pomoci. Důraz je u něj kladen na snadné a intuitivní použití, aby jej byl schopen v případě potřeby použít kterýkoliv přihlížející i ve stresové situaci, která obvykle při akutních zdravotních stavech na místě události nastává. A proto každému po praktické ukázce umožníme si defibrilátor vyzkoušet a zjistit , že obsluha je opravdu velmi snadná.

 

 

Figuríny

Všichni účastníci přednášky mají možnost si na vlastní kůži vyzkoušet masáž srdce či umělé dýchání z úst do úst, prostě nácvik oživování na resuscitačním modelech a to na speciálních figurínách ve třech věkových skupin, neboť oživování se liší právě podle věku.

 

 

Dospělý

výukový model, torzo velikosti dospělého člověka. Umožňuje nácvik všech kroků KPR. Jednoduché zvukové zařízení informuje o dostatečné hloubce masáže "kliknutím" a dále s možností nácviku s AED(autamatický externí defibrilátor)

 

 

Dítě

Tento modul simuluje cca 5-ti letého pacienta průměrné fyziologií a anatomií

a je navržen pro realistický nácvik základních technik při kardiopulmonální  resuscitaci(oživování) s možností nácviku s AED(autamatický externí defibrilátor)

 

 

Batole

tento model simuluje cca tříměsíční nemluvně s průměrnou fyziologií a anatomií a byl vytvořen pro realistický nácvik KPR  s možností nácviku s AED(autamatický externí defibrilátor) Jedinečná je  simulace ucpání dýchacích cest kojence cizím tělískem. neboť s tím se můžeme setkat každý z nás , jak doma či práci nebo na ulici.

 

Ostatní pomůcky