Vážené kolegyně a kolegové,

vítám Vás na profesním vzdělávacím portálu, kde máte možnost výběru či přihlášení se na akce po celé České republice dle Vašich potřeb, zájmu a dostupnosti místa realizace .

Všechny programy mají akreditaci MV ČR a jsou primárně určeny pracovníkům veřejné správy.

Přeji Vám úspěšné a přínosné studium.


Bc. Petr Kratochvíl, MBA.

ředitel společnosti Další vzdělávání dospělých Praha

Výhody objednání těchto akcí

  • Vzdělávací programy jsou vždy realizovány v prostorách Vašeho úřadu, aby bylo zajištěno maximálně efektivní vzdělávání bez dalších zbytečných finančních výdajů, jako jsou např. cestovní náhrady ap.
  • Výkon veřejné správy je minimálně narušen a případné vzniklé nepředvídané situace lze operativně řešit
  • Vzdělávání v prostorách úřadu nabízí možnou kontrolu kvality vzdělávacích programů ze strany vedení úřadu.
  • V případě zájmu lze domluvit spolupráci s okolními úřady pro doplnění počtu účastníků. Cena za vzdělávací program je místo pevné částky za akci zvýhodněný poplatek za osobu.