Objednání, příprava a realizace vzdělávacích akcí


Výběr tématu:

Vyberte si z katalogu nebo nabídky modulů téma, které Vás zaujalo.

Příprava akce:

Program akce společně navrhneme a upravíme tak, aby byl maximálně cílený pro potřeby Vašeho úřadu i pracovníků. Termín realizace domluvíme dle Vašich možností.
Finální podobu programu s Vámi osobně probere lektor, aby byl připravený co nejkonkrétněji.
V případě zájmu oslovíme okolní úřady a zajistíme více účastníků (při účasti i jiných zájemců se cena školení počítá za osobu místo pevné ceny za akci)

Místo realizace:

Veškeré naše vzdělávací akce realizuje přímo v místě objednavatele.
V případě zájmu je však možné zajistit i školící prostory v nejbližším okolí.

Technické vybavení:

Na akci vždy vozíme kompletní technické vybavení (projektor, plátno, notebook, flip-chart).
Dle dohody a potřeb je možné zajistit i ozvučení velkých prostor.

Občerstvení:

Pro účastníky je v rámci akce vždy připraveno občerstvení. Základní občerstvení ve formě kávy, čaje, kapučína a sladkého zákusku je již započítané v ceně akce.
Po dohodě je možné zajistit bagety, řízky, malý raut atp.

Kontrola akce:

Vedení úřadu má, díky realizaci akce v prostorách úřadu či nejbližším okolí, příležitost kontrolovat průběh akce.

Hodnocení akce:

Akce je vždy zakončena výstupním testem a evaluačním dotazníkem.
Lektor po akci může poskytnout vedení úřadu zpětnou vazbu.

Cena:

Cena je buď pevně stanovena za akci, nebo je počítána za osobu (v případě účasti i jiných zájemců z jiných úřadů). V dohodnuté ceně jsou pak již započítány všechny ostatní náklady a je pevná.
Cena se dojednává na každou akci zvlášť, protože vždy volíme individuální přístup k objednavateli a maximálně se snažíme zohlednit jeho personální a ekonomické možnosti.

Děkujeme za důvěru a těšíme se na setkání při akci